Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, declares la teua assumpció de responsabilitat.              
El Club Integral de Montaña (CIM), és un club d'amics en el qual els seus socis actuant com coordinadors o organitzadors ens ofereixen les seues propostes de forma generosa i desinteressada. Cada participant està obligat a valorar si està capacitat física i tècnicament i ha d'informar-se dels riscos que suposa participar en cada activitat, assumint la responsabilitat i exonerant al CIM, i qualssevol dels seus integrants, de la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguera patir o provocar per incomplir aquesta obligació. En participar en qualsevol activitat del CIM estàs acceptant implícitament aquestes condicions.
He llegit i ACCEPTE la meua responsabilitat.

 
Recuerda que al participar en cualquier actividad del CIM, declaras tu asunción de responsabilidad.          
El Club Integral de Montaña (CIM), es un club de amigos en el que sus socios actuando como coordinadores u organizadores nos ofrecen sus propuestas de forma generosa y desinteresada. Cada participante está obligado a valorar si está capacitado física y técnicamente y debe informarse de los riesgos que supone participar en cada actividad, asumiendo la responsabilidad y exonerando al CIM, y cualesquiera de sus integrantes, de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiera sufrir o provocar por incumplir esta obligación. Al participar en cualquier actividad del CIM estás aceptando implícitamente estas condiciones.
He leído y ACEPTO mi responsabilidad.
 
  Inici